27—12—2021

תג המשימה הפרטית הראשונה בחלל 1-AX / איתן סטיבה