12—12—2021

מרכז הבקרה לטיסות מאוישות MCC Houston / איתן סטיבה