Gene Expression - אפיון מנגנון הביטוי הגנטי העומד בבסיס השפעת תנאי החלל על עלייה באלימותם של חיידקים מחוללי מחלות

פרופ' אוהד גל- מור , המרכז למחלות זיהומיות בשיבא תל השומר

חיידקי סלמונלה אנטריקה, פתוגנים נפוצים הגורמים מחלות באדם ובחי, מהווים אחד הגורמים העיקריים להרעלות מזון בארץ ובעולם. מחקרים קודמים, ובכללם ניסוי שנעשה על ידי צוות החוקרים משיבא, מצאו כי בתנאי מיקרו-כבידה ישנה עליה משמעותית ביכולתם של החיידקים לגרום לתחלואה משמעותית- באמצעות עליה במנגנוני האלימות שלהם ושיפור בעמידותם לאנטיביוטיקה. הבנת המנגנונים אשר עומדים בבסיס התופעה נדרשת לטובת פיתוח טיפולים רפואיים הולמים, ולהתמודדות עם התחלואה והעליה בעמידות החיידקים לטיפולים האנטיביוטיים הנוכחיים.

משימת רקיע מהווה הזדמנות יוצאת דופן להמשך מחקר הנושא. במסגרת המחקר יגודלו תרביות חיידקים מחוללי מחלות בחלל, ותרביות זהות יגודלו במקביל גם על פני כדור הארץ. חוקרי המרכז למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שיבא, יערכו השוואה של מאפיינים שונים בין התרביות- כגון ההבדלים בקצב ובאופן הגדילה בין תרביות הפתוגנים, לצד ניתוח השינויים שחלו בביטוי הגנטי העומדים בבסיס העלייה באלימותם של החיידקים. ובכך, התובנות ממחקר זה צפויות לספק מידע משמעותי אודות המנגנונים המובילים לעלייה באלימות החיידקים, ולסייע בפיתוח דרכי התמודדות וטיפולים כנגד התחלואה הנגרמת ממחוללים אלו.

לשאלות ושיתופי פעולה אודות הניסוי - כתבו לנו

הודעתך נשלחה בהצלחה!

רקיע דף הבית

״מעלינו רק רקיע״. אילן רמון ז״ל, 2003.

משימת 'רקיע' היא דוגמא לשיתוף פעולה יוצא דופן בין שלל גורמים והיא מגלמת ערכים של שלום, חדשנות, מנהיגות, ואחריות חברתית. שילוב החלומות שמשימה זו מגלמת בתוכה, וההוכחה כי הכול באמת אפשרי – הם חלק מרכזי מהחזון שלנו.

העדכונים שלנו יביאו אותך צעד אחד קרוב לחלל

!נרשמת בהצלחה

Israel ministary of science
Ramon foundation
Israel space Agency

© כל הזכויות שמורות לרקיע. אתר זה נבנה ע״י Editor X

עב

עב
Space station

עמוד הבית

Girl science

חינוך

מדע בחלל

שידורים מהחלל

אמנות

הכל בחלל

יומן מסע

חנות

Space x

אודות